Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

      Co to jest?
Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją projektu "Moja rodzina i ja"

Sanok, 13 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie jest udzielane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie obowiązującego regulaminu; w związku z realizacją projektu pn. Moja rodzina i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Opis przedmiotu zamówienia jest:

Zadanie nr 1 – Indywidualne poradnictwo psychologiczne prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę

Zadanie nr 2 – Indywidualne poradnictwo/konsultacje psychiatry dziecięcego – 5 godzin dla jednego dziecka (poradnictwo skierowane do 3 dzieci).

Zadanie nr 3 -Indywidualne poradnictwo prawne – w wymiarze 3 godziny na jednego Uczestnika Projektu   dla  20 osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa pracy oraz spraw rodzinnych i opiekuńczo wychowawczych według indywidualnych potrzeb Uczestników projektu.

W załączeniu pełna informacja wraz z załącznikiem:

Zaproszenie do składania ofert 13.06.2017r.

Formularz cenowo ofertowy 13.06.2017r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 249
Wprowadzony przez: Katarzyna Jurczak
Data opublikowania: 2017-06-13 16:02:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-13 16:09:44 Katarzyna Jurczak
Publikacja artykułu
2017-06-13 16:09:39 Katarzyna Jurczak
2017-06-13 16:08:57 Katarzyna Jurczak