Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Sanok, 17.01.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze Wykonawcy na realizację zadania "Sprzedaż i dostawa opału.

W załączeniu pełna informacja:

Indormacja o wyborze Wykonawcy

Sanok 16.01.2017

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze Wykonawcy na realizację zadania:
"Zakup i realizacja talonów żywnościowych".
 
W załączeniu pełna informacja:

Informacja o wyborze Wykonawcy

Sanok, 15.01.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do składania ofert 
na sprzedaż i sukcesywną dostawę węgla oraz drewna opałowego  do miejsca zamieszkania osób – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku w roku 2018

 W załączeniu pełna informacja:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Sanok, 11.01.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do składania ofert
na zakupu i realizacji Talonów żywnościowych dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sanoku, którzy z różnych powodów nie potrafią
racjonalnie gospodarować pieniędzmi na rok 2018.

W załączeniu pełna informacja:


Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Sanok, 15.12.2017r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zawiadamia
o wynikach otwartego konkursu  z dnia 20.11.2017 r. na realizację zadań publicznych pod nazwą:
ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA, NA TERENIE MIASTA SANOKA

W załączeniu pełna informacja :

Zawiadomienie o wynikach konkursu ofert

Sanok. 04.12.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze wykonawcy na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

W załaczeniu pełna informacja.

Informacja o wyborze wykonawcy

Sanok, 27.11.2017r.

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT Z DNIA 20 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W załaczeniu pełna informacja wraz z załacznikami:

Zaproszenie w sprawie zgłaszania kandydatów.

 

Sanok. 21.11.2017r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

W załączeniu pełna informacja:

MOPS Sanok Zaproszenie do złożenia oferty 21.11.2017

Sanok, 20.11.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza otwarty konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

W załączeniu ogłoszenie oraz załącznik nr 1 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania.

Ogłoszenie - otwarty konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Załacznik nr 1

Sanok, 02.08.2017

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
Referent w Dziale Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym

W załączeniu pełna informacja:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze -referent

 
1 do 10 z 60