Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Sanok 05.12.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do składania ofert
na zakupu i realizacji Talonów żywnościowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sanoku na rok 2019.

 

W załączeniu pełna informacja:
 

Sanok 21.11.2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zawiadamia o wynikach otwartego konkursu
z dnia 25.10.2018 r. na realizację zadań publicznych pod nazwą:
ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA, NA TERENIE MIASTA SANOKA

 

W załaczeniu pełna informacja:

Informacja o wynikach 21.11.2018r.

Sanok, 05.11.2018

ZAPROSZENIE  DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE  OFERT Z DNIA  25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450  z późn.zm.) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W załączeniu pełna informacja:

Zaproszenie 05112018

 

Sanok 25.10.2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza otwarty konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

W załączeniu pełna informacja:

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert

Załącznik nr 1

 

Ogłoszenie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku

W załączeniu pełna Informacja:

Ogłoszenie 31.08.2018r.

Sanok 04.09.2018

Informacja o wynikach naboru - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku
w wymiarze 1 etat - pełny wymiar czasu pracy.

W załączeniu pełna informacja

04.09.2018 r. Informacja o wynikach naboru

Sanok 30.07.2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego  


w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku
w wymiarze 1 etat - pełny wymiar czasu pracy.

 

W załączeniu pełna informacja:

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Załącznik - kwestionariusz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Sanok 25.07.2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
Odwołuje nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego 

W załaczeniu pełna informacja

Zawiadomienie o odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w dziale Świadczeń...

Sanok 25.07.2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
Informuje o odwołaniu  nabóru na wolne stanowisko urzędnicze –

Referent w Komórce Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym

W załaczeniu pełna informacja:

Zawiadomienie o odwołaniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w dziale Pomocy ..

Sanok 16.07.2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

 

Referent w Komórce Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku
w wymiarze 1 etat - pełny wymiar czasu pracy

 

W załączeniu pełna informacja:

 
1 do 10 z 77