Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Sanok. 15.01.2019r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze Wykonawcy na realizację zadania:
Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku w formie stacjonarnej w roku 2019”.

W załączeniu pełna informacja:

MOPS_Sanok_Informacja o wyborze wykonawcy - bhp_15012019.pdf

Sanok. 02.01.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze Wykonawcy na realizację zadania:
„Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku”.

W załączeniu pełna informacja:

MOPS_Sanok_Informacja o wyborze wykonawcy uslugi medyczne.pdf

Sanok. 02.01.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze Wykonawcy na realizację zadania:
„Zakup i realizacja talonów żywnościowych”.

W załączeniu pełna informacja:

MOPS_Sanok_Informacja o wyborze wykonawcy talony.pdf

Sanok 18.12.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku w formie stacjonarnej "

W załączeniu pełna informacja:"

MOPS_Sanok_Zapytanie_ofertowe_szkolenie_bhp18122018.pdf

MOPS_Sanok_Formularz_ofertowy_szkolenie_bhp18122018.docx

Sanok 17.12.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku"

W załączeniu pełna informacja:"

MOPS_Sanok_Zapytanie_ofertowe_uslugi_medyczne17122018.pdf

MOPS_Sanok_Formularz_ofertowy_uslugi_medyczne17122018.docx

Sanok 05.12.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do składania ofert
na zakupu i realizacji Talonów żywnościowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sanoku na rok 2019.

 

W załączeniu pełna informacja:
 

Sanok 21.11.2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zawiadamia o wynikach otwartego konkursu
z dnia 25.10.2018 r. na realizację zadań publicznych pod nazwą:
ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA, NA TERENIE MIASTA SANOKA

 

W załaczeniu pełna informacja:

Informacja o wynikach 21.11.2018r.

Sanok, 05.11.2018

ZAPROSZENIE  DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE  OFERT Z DNIA  25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450  z późn.zm.) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W załączeniu pełna informacja:

Zaproszenie 05112018

 

Sanok 25.10.2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza otwarty konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

W załączeniu pełna informacja:

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert

Załącznik nr 1

 

Ogłoszenie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku

W załączeniu pełna Informacja:

Ogłoszenie 31.08.2018r.

 
1 do 10 z 82