Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Wyników na stronę: 10 20 30

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zwraca się z prośbą o przygotowanie i przekazanie oferty na zakup i dostawę serwera z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku – ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500.

W załączeniu pełna informacja:

zapytanie_ofertowe_serwer_13102021.pdf

Formularz_ofertowy_serwer13102021.docx

Sanok 05.05.2021

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2020. 342 t.j. z dnia 03.02.2020r.) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sanoku publikuje sprawozdania finansowe za 2020r.

W załączeniu sprawozdanie wraz z załącznikami:

MOPS_Sanok_Bilans jednostki za 2020r.pdf
MOPS_Sanok_Rachunek_zyskow_strat_2020r.pdf
MOPS_Sanok_Zestawienie_zmian_w funduszu_jednoski_2020r.pdf
MOPS_Sanok_informacja_dodatkowa_za_2020r_1.pdf
MOPS_Sanok_informacja_dodatkowa_za_2020r_2.pdf

Sanok, 15.02.2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze Wykonawcy na realizację zadania:
Sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku.

W załączeniu pełna informacja:

informacja_na_bip_materiały_eksploatacyjne.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zawiadamia o unieważnieniu postępowania ofertowego z dn. 29.01.2021 r. dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku na rok 2021 r. (http://mopssanok.nbip.pl/mopssanok/?n_id=171&id=0), w związku z niedoprecyzowanie  w  formularzu ofertowym konkretnej wydajność materiałów eksploatacyjnych.

Ponadto informujemy, że ponowne oferty na poprawionym formularzu ofertowym można skłądac do 15 lutego 2021 r. do godz. 10.00

Zawiadomienie o uniewaznieniu oraz nowy formularz ofertowy poniżej:

zawiadomienie_unieważnienie.pdf

MOPS_Sanok_Formularz_ofertowy_materiały_eksploatacyjne_09022021.docx

Sanok, 09.02.2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje o wyborze Wykonawcy na realizację zadania:
Sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku.

W załączeniu pełna informacja:

informacja_tonery09022021.pdf

 
1 do 10 z 156